Hoe kan ons u help?

Bayer Boervrou van die Jaar

E-pos: lore.willemse@bayer.com

Hoe kan ons jou help?

Bayer Boervrou van die Jaar 2024

INSKRYWINGSVORM – Vrou wat boer

(Neem asseblief kennis: Geen Bayer-personeel of Bayer-familielede mag aan hierdie kompetisie deelneem nie.)

Voltooi asseblief die inskrywingsvorm hier:

(Maak asb. seker jy het alle velde voltooi om jou inskrywing in te dien, jy sal na voltooiing herlei word na ‘n suksesbladsy en ‘n e-pos ontvang om jou suksesvolle inskrywing te bevestig)

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, bmp, tiff, tif. Max. file size: 3 MB

Neem asseblief kennis: Geen Bayer-personeel of Bayer-familielede mag deelneem aan hierdie kompetisie nie.

Vir beide kategorieë word die kandidaat beoordeel aan die hand van twee komponente:

Boerderypraktyke = 60%
Gemeenskapsbetrokkenheid = 40%

Kriteria vir beoordeling:

Boerdery-werksaamhede (60%)

In hierdie afdeling word daar gefokus op die plaas en die rol van die boervrou in haar eie boerdery. Hier word ook gekyk na die verskil wat sy deur haar boerderybedrywighede maak.

Voltooi asb die volgende vrae:

Gemeenskap (40%)

(Met hierdie faset van die kompetisie word daar gefokus op die kandidaat se betrokkenheid by die breër gemeenskap, hetsy by ’n skool, ’n voedingskema, by die kerk of by enige ander liefdadigheidsorganisasie.)

Voltooi asb die volgende vrae:

(Hier het jy die geleentheid om te motiveer waarom jy of die kandidaat wat jy nomineer hierdie toekenning moet ontvang):

Watter pryse sal op die spel wees?

Twee wenners sal aangewys word. Die wenner in die kategorie Vroueboer van die Jaar, sal wegstap met Bayer/DEKALB®-produkte ter waarde van R15 000 terwyl die wenner in die kategorie vir die Vrou van ’n Boer R10 000 sal wen wat aan ’n liefdadigheidsorganisasie van haar keuse geskenk kan word. Albei wenners ontvang ook ’n R2 000-geskenkbewys van Bayer, ’n R1 500 geskenkbewys van Uppe Marketing en drie geskenkboeke onderteken deur die outeur, Milanie Vosloo.

Wanneer sal die wenners aangekondig word?

Die wenners sal tydens ‘n spesiale geleentheid in September 2024 aangekondig word. Hou hierdie spasie dop! Meer inligting rakende die prysuitdeling sal op ‘n later stadium gekommunikeer word.